Brian Degn

Nog na drie jaar sinds de laatste les, herinnere ik mij  Toms metaforen en een onmiddellijke fysieke verandering realiseere. choreograaf en theatermakerbrian-degn