Front page

Reviews

Tom Kochs workshop en lessen hebben mij eerst verbaasd, en dan geïnspireerd en geholpen.roland-schankula

Roland Shankula

danstherapeut

Toms workshops en individuele sessies waren een krachtig instrument om mijn lichaam weer op de rails te zetten .hedda-lettuce

Hedda Lettuce

cabaretier

Ik ben meerdere malen naar Toms Alexandertechniek lessen geweest en hij heeft een paar kleine wonderen bereikt. Ik hou van de man!hans-groenwold

Hans Groenwold

assistent filmproducent

Na een sessie met Tom loop ik 7 centimeter langer naar buiten.prue-lang

Prue Lang

danseres en choreograaf

Alexander Techniek lessen van Tom Koch hebben me niet alleen om bewuster en vrijer in het dagelijks leven geholpen te worden, maar ook hebben ze aanzienlijk  mijn muzikaliteit, zowel fysiek en muzikaal, geholpen.ties-mellema

Ties Mellema

saxofonist en origineele lid van Amstel Quartet

Tom Koch is een geweldige leraar. Hij helpt u, door middel van demonstratie, behendige aanraking en uitleg, wat het betekent om jezelf te dragen om te begrijpen.

Jo Ann Kaplan

film-editor

Tom heeft een speciale manier aan vrijheid en richting door middel van humor en lichtheid te krijgen zonder zich bewust van elke techniek wordt onderwezen. Ik werd gewoon vrij zijn van bepaalde gewoonten door het maken van plezier van hen.allison-brown

Allison Brown

balletdanseres

Nog na drie jaar sinds de laatste les, herinnere ik mij  Toms metaforen en een onmiddellijke fysieke verandering realiseere. choreograaf en theatermakerbrian-degn

Brian Degn

choreograaf en theatermaker

Tom heeft mij meer over hoe ik mijn lichaam efficiënter kan gebruiken  geleerd dan decennia van sport, yoga, dans.

Patrick Johnson

fysicus

In mijn sessies met Tom vond ik mezelf lachen, huilen, bewegen, kijken, luisteren, ruiken en zelfs op nieuwe manieren denken . En die heerlijke “nieuwe manieren” blijven om zichzelf te vernieuwen!anne-la-berge

Anne La Berge

fluitist / componist

Meest aantrekkelijk voor mij zijn het ontbreken van enige oefening – net onthouden van de lessen voldoet – en de logica van de theorie.jeroen-brinkhoff

Jeroen Brinkhoff

econoom voor de overheid

De Alexander Technique zoals onderwezen door Tom Koch is de meest nuttige techniek die ik in 20 jaar als een professionele danseres ben tegengekomen. Tom is een buitengewone leraar met een bijzondere kennis van het gebied van dans.

 

Dana Caspersen

danseres met Ballet Frankfurt en The Forsythe Company

Van Tom Koch heb ik meer over beweging geleerd dan van al mijn dansdocenten.michael-schumacher

Michael Schumacher

ballet- en improvisatiedanser, winnaar Gouden Zwaan en Jiri Kylian Ring voor dans

I have learned more about movement from Tom Koch than from any of my dance teachers.michael-schumacher

Michael Schumacher

ballet and improvisational dancer, winner Golden Swan and Jiri Kylian Ring for dance

The Alexander Technique as taught by Tom Koch is the single most useful technique that I have encountered in 20 years as a professional dancer. Tom is an extraordinary teacher with a particular understanding of the field of dance.dana-caspersen

Dana Caspersen

member of Ballet Frankfurt and The Forsythe Company

Most attractive to me are the lack of any exercises – just remembering the lessons satisfies – and the logic of the theory.jeroen-brinkhoff

Jeroen Brinkhoff

government economist

In my sessions with Tom I found myself laughing, crying, moving, looking, listening, smelling and even thinking in new ways. And those delightful “new ways” continue to renew themselves!anne-la-berge

Anne La Berge

flutist/composer

Tom has taught me more about how to use my body efficiently than did decades of sports, yoga, and dance.patrick-johnson

Patrick Johnson

physicist

Still after three years since the last lesson, I recall Tom’s metaphors and realize an immediate physical change.brian-degn

Brian Degn

choreographer and theater maker

Tom has a special way to get at freedom and direction by means of humour and lightness without being aware of any technique being taught. I simply became free of certain habits by making fun of them.allison-brown

Allison Brown

ballet dancer

Tom Koch is a wonderful teacher. He helps you to understand, through demonstration, deft touch and explanation, what it means to carry yourself.jo-ann-kaplan-

Jo Ann Kaplan

film editor

Alexander Technique lessons by Tom Koch have helped me not only to be more aware and free in daily life but they also significantly helped my musicianship, both physically and musically.ties-mellema

Ties Mellema

saxophonist and founding member of Amstel Quartet

After a session with Tom I walk out 3 inches taller.prue-lang

Prue Lang

dancer/choreographer

I’ve been several times to Tom’s Alexander Technique lessons and he has achieved some small miracles. I love the guy!hans-groenwold

Hans Groenwold

assistant film producer

Tom’s workshops and individual sessions were a powerful tool to getting my body back on track.hedda-lettuce

Hedda Lettuce

cabaret artist

Tom Koch’s workshop and classes first astonished, then inspired and helped me.roland-schankula

Roland Schankula

dance therapist

My story

I suffered with chronic neck and back pain starting at age 10 and lasting for the next 20 years, eventually causing me to stop my career as a dancer-actor-singer. Then I found the Alexander Technique which taught me a new way of moving that removed almost all of my pain.  It also taught me a new way of reacting to pain on those rare occasions it would reappear. I knew from my first lesson I had to master this and so I became a teacher of the Technique. It was the best decision of my life, bar none. Now I teach others in Amsterdam and around the world the simple technique that changed my life from one of constant pain to one of ease and lightness.

Tom Koch
Tom Koch, Certified teacher since 1987